Waaldaa Aksiyoona Ijaarsa Walaabuu

Mootummaan Naanno Oromiyaa waggoota darbe keessatti hojiiwwan gurguddaa gama misoomaa, siyaasaa fi hawaasummaatin hojjatamniin naannoo keenya keessatti misoomni ariifataan uummatni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu galmaa’aa jira.

CONTACT INFO

Opposite Drivers and Mechanics Training Center
Kaliti, Addis Ababa, Ethiopia

+251 911 595 392
+251 911 666 654

info@walabu.net
www.walabuconstruction.com

TOP