Bulbulaa irratti pirojektoota marsaa sadiitu hojjatamaa jira. Isaanis

ijaarsa gamoolee adda addaa kan of keessaa qabate yoo ta’u…

Shaashamannee irratti pirojektoota marsaa sadiitu hojjatamaa jira

Waaldan Aksiyoona Ijaarsa Walaabuu ji’a Bitootessaa bara 2010 abbooti Aksiyoonaa…